• beton zwykły towarowy C8/10 do C50/60
  • betony specjalne
  • podbudowy, stabilizacje, podsypki cementowo piaskowe
  • zaprawy budowlane
  • beton posadzkowy

Produkcja odbywa się na węzłach TEKA oraz ZREMB o łącznej wydajności ok. 120 m3/h.

Dzięki systemowi grzewczemu jesteśmy w stanie wyprodukować beton w warunkach zimowych.

Do produkcji używamy surowców od pewnych i sprawdzonych dostawców:

DYCKERHOFF, CEMEX, BKSM, DOLOMIT SANDOMIERSKI, STACHEMA, BASF, MC BAUCHEMIE, CHRYSO.