Produkty

Nasza oferta obejmuje:

  • beton zwykły towarowy C8/10 do C50/60,
  • betony specjalne, betony archtektoniczne,
  • podbudowy, stabilizacje, podsypki cementowo –  piaskowe,
  • zaprawy budowlane,
  • beton posadzkowy.

Produkcja odbywa się na węźle TEKA wydajności ok . 80 m3/h

Dzięki systemowi grzewczemu jesteśmy w stanie wyprodukować beton w warunkach zimowych.

Do produkcji używamy surowców od pewnych i sprawdzonych dostawców:

DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o., CEMEX Polska Sp. z o.o., STAEG ENERGO MINERAL Sp. z o.o., PPS KRUSZYWA Sp. z o.o. Łódź, KOPALNIE DOLOMITU S.A. Sandomierz, CHRYSO Polska Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o.