Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
. Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO (w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł). Informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest: ZOOMTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14, tel. +48 (81) 534 05 96.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie działań marketingowych;
 3. dochodzenie roszczeń;
 4. archiwizacja;
 5. udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
 6. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania poprzez stronę internetową administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wysyłanie odpowiedzi na zapytanie o wycenę lub zawarcie umowy.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail administratora: info@zoomtech.pl

 

Polityka Cookie

a) Czym są pliki cookie

W Serwisie znajduje się informacja, że korzystamy z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących i /lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, oraz by analizować statystyki odwiedzin.

Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który Serwis wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Serwisem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

b) Cele wykorzystywania plików cookie

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz  optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

2) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

3) budowania profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil.

4) analizowania statusu anonimowego Użytkownika poprzez porównywanie jego adresu e-mail/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający).

5) targetowania użytkowników, czyli ich selekcji przez Zoomtech w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą materiałów budowlanych lub wynajmem żurawi wieżowych, etc.

6) retargetowania użytkowników, czyli emisji reklamy Zoomtech tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (nasz serwis)

7) tworzenia profili look alike, czyli poszukiwania użytkowników podobnych do naszej grupy użytkowników poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich algorytmów, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich użytkowników, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań, zachowań, intencji (w oparciu o zintegrowane dane z innych kampanii)

8) analizowania / raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych

c) Informujemy, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie, które mogą być łączone z danymi osobowymi podawanymi nam przy innej okazji, np. danymi podawanymi w trakcie wypełniania formularza zapytania o ofertę.

d) Informujemy, że Serwis może wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami, aby umożliwić identyfikację urządzenia użytkownika

e) Informacje o:

1) przeglądarce Użytkownika,

2) adresie IP

podlegają zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

f) Rodzaje plików cookie

Informujemy, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

1) session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu internetowego Zoomtech stosowane są następujące typy plików cookie:

3) Niezbędne pliki cookie – takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu;

4) Pliki cookie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług w ramach serwisu;

5) Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności – np. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka.

6) Reklamowe pliki cookie – takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, ofert bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) Ustawienia i usuwanie plików cookie

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Uprzedzamy, że zmiana ustawień w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

8. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zoomtech może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacje o wszelkich zmianach niniejszej Polityki będą bezzwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zoomtech pod adresem www.zoomtech.pl.

Polityka Cookie

 

a) Czym są pliki cookie

W Serwisie znajduje się informacja, że korzystamy z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących i /lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, oraz by analizować statystyki odwiedzin.

Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który Serwis wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Serwisem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

b) Cele wykorzystywania plików cookie

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz  optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

2) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

3) budowania profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil.

4) analizowania statusu anonimowego Użytkownika poprzez porównywanie jego adresu e-mail/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający).

5) targetowania użytkowników, czyli ich selekcji przez Zoomtech w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą usług i materiałów tj. żurawie wieżowe, beton, etc.

6) retargetowania użytkowników, czyli emisji reklamy Zoomtech tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (nasz serwis)

7) tworzenia profili look alike, czyli poszukiwania użytkowników podobnych do naszej grupy użytkowników poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich algorytmów, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich użytkowników, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań, zachowań, intencji (w oparciu o zintegrowane dane z innych kampanii)

8) analizowania / raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych

c) Informujemy, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie, które mogą być łączone z danymi osobowymi podawanymi nam przy innej okazji, np. danymi podawanymi w trakcie wypełniania formularza zapytania o ofertę.

d) Informujemy, że Serwis może wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami, aby umożliwić identyfikację urządzenia użytkownika

e) Informacje o:

1) przeglądarce Użytkownika,

2) adresie IP

podlegają zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

f) Rodzaje plików cookie

Informujemy, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

1) session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu internetowego Zoomtech stosowane są następujące typy plików cookie:

3) Niezbędne pliki cookie – takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu;

4) Pliki cookie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług w ramach serwisu;

5) Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności – np. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka.

6) Reklamowe pliki cookie – takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, ofert bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) Ustawienia i usuwanie plików cookie

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Uprzedzamy, że zmiana ustawień w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

8. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zoomtech może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacje o wszelkich zmianach niniejszej Polityki będą bezzwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zoomtech pod adresem www.zoomtech.pl.